Jamstvo za elektropokretače

Proizvod koji nije kupljen kod nas ili naših poslovnih partnera odnosno ako proizvod nije naš.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Slika_starter_jamstvo_1
Slika_starter_jamstvo_2

Vraćena jedinica mora imati naše identifikacijske naljepnice (RB, STAL, STAL SUPERIOR) ili alumnijsku naljepnicu s nazivom proizvoda.
Osim spomenutih naljepnica proizvod može biti i orginalni koji također ima svoje deklaracije prema ćemu utvrđujemo njegovo porijeklo.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Izglodani zupčanik – pokretača je ostao uključen u zamašnjaku

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

thumbnail_Slika_starter_jamstvo_333
thumbnail_Slika_starter_jamstvo_4141

Ovo se događa kada kruna zupčanika elektropokretača ostane uključena između osovine zupčanika i zamašnjaka ili ako dođe od „okretanja“ zamašnjaka.
To će prouzročit oštećenje špina osovine zupčanika ili čak do prijelom osovine. U težim slučajevima dovodi i do puknuća samo kućišta elektropokretača.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Zupčanik se teško okreće / pomiće. To je uzrokovano visokom razinom vlage u kućištu zamašnjaka zbog nepravilnog odzračivanja/odvodnje pri ćemu se stvara korozivna okolina, moguće u kombinaciji s korozivnim agensima kao što je sol na cesti ili moru.
To uzrokuje ekstremnu koroziju na osovini rotora i pogonskom sklopu, povećavajući trenje i sprječavajući kretanje zupčanika.
Ponovljeni pokušaji pokretanja elektropokretača uzrokuju promjenu boje na zavojnicama solenoida ili uzrokuju njihovo pregaranje.
Ako je elektropokretač smješten nisko na motoru s otvorom kućišta nosa okrenutim prema gore, situacija bi mogla biti još i lošija.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Slika_starter_jamstvo_55
Slika_starter_jamstvo_6

Dokaz mehaničkog oštećenja vanjskih komponenti.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Dokaz mehaničkog oštećenja vanjskih komponenti ili vidljivi tragovi preinake.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

thumbnail_Slika_starter_jamstvo_7
Slika_starter_jamstvo_88

Ekstremno pregrijavanje koje uzrokuje istapanje lema na izvodu. Oštećenje je uzrokovano zakašnjelim povlačenjem zučanika iz zamašnjaka a koje je uzrokovano
oštećenim zamašnjakom ili kao rezultat ukljućivanje elektropokretača prikom rada motora.

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Izgorjeli elektropokretači nisu pokriveni jamstvom, jer je operater/vozač uzrokovao kvar tako što je predugo držao prekidač za paljenje jer motor nije mogao upaliti.
Ili je došlo do uključivanja elektropokretača uzrokovano neispravnom instalacijom ( npr: potrošena izolacija na žici treminala 50, neispravan mehanički ili elektični dio brave za paljenje itd…)

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Slika_starter_jamstvo_999
Slika_starter_jamstvo_1010

Pogrešan aksijalni položaj zupčanika zbog pogrešnog ili ne-instaliranog odstojnika (distancera).

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

Izvod oštećen kao posljedica lošeg ili nedovoljnog spoja. Fizičko oštećenje B+ ( izvoda prema akumulatoru) kao posljedica nepravilne instalacije/ demontaže ili dokaz fizičkog oštećenja uzrokovan vanjskim djelovanjem

Jamstvo se –  NE PRIHVAĆA

t11