Opći uvjeti poslovanja

I. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja sadrže osnovne informacije o uvjetima pružanja usluga tvrtke Orešković B.K. d.o.o. , uvjetima prodaje te kupovine proizvoda.
Usluge WEB shopa tvrtke Orešković B.K. d.o.o. možete koristiti samo ako ste stariji od 18 godina i ugovorni ste partner.
Ovi opći uvjeti dostupni su na internetskoj stranici www.oreskovic-bk.eu

 

II. NARUČIVANJE I KUPNJA PUTEM WEB-SHOPA

2.1. OPĆI POJMOVI
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na internetskim stranicama tvrtke Orešković B.K. d.o.o.
-Isporučitelj (Prodavatelj) je tvrtka Orešković B.K. d.o.o.(sjedište: Jablanovečka 8, 10000 Zagreb, OIB:10188584277, tel:013647867, email: info@oreskovic-bk.hr)

2.2. NARUČIVANJE i PLAĆANJE
Kupac (potrošač) proizvoda je posjetitelj koji je obvezno registriran putem Web trgovine (B2B) te odabere barem jedan proizvod za kupovinu prilikom čega ga plati virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINA-i) ili prilikom preuzimanja proizvoda, te pošalje narudžbu Prodavatelju.
Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavatelju platiti pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
-Izražene cijene su veleprodajne bez PDV-a.
-Valuta je hrvatska kuna (HRK).

2.3. ISPORUKA PROIZVODA
Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti Kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno sa informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda. Ukoliko proizvode nije moguće naknadno isporučiti, za neisporučene proizvode kupoprodajni ugovor se automatski raskida.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
2.4 NAČIN DOSTAVE
Dostavu vršimo putem GLS/HRVATSKE POŠTE(HP), dostavne službe najčešće kroz 3-5 radnih dana.
Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan unositi proizvod do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske gdje navedene dostavne službe isporučuju.
Za pošiljke vrijednosti do 1.250,00 kuna ( s uključenim PDV-om ) troškovi dostave naručene robe iznose minimalno 45,00 kuna uvećano za PDV, a budući da se mjeri i težina pošiljke troškovi mogu biti veći. Za pošiljke u vrijednosti preko 1.250,00 kuna, troškovi dostave se ne naplaćuju.

Dostavna služba za grad Zagreb je TSM, čiji uvjeti dostave su sljedeći:
Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cijelog grada Zagreba koje pokriva TSM dostavna služba.
Dostava koju vršimo putem TSM dostavne službe u pravilu stiže na odredište u roku istog radnog dana ukoliko je narudžba kreirana do 13:00 sati. Ostale narudžbe kreirane iza 13:00 sati stižu na vašu adresu unutar 24 sata tijekom tjedna i vikendom u roku od 48 sati.
Troškovi dostave naručene robe naplaćuju se u iznosu od 60,00 kuna uvećano za PDV .

 

III PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU

Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (a) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (b) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeno vremensko razdoblje. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste u obvezi vratiti osobno ili putem kurirske službe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe snosite sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat nepravilnog rukovanja ili osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko je:
1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
4. predmet ugovora ako je roba naručena iz inozemstva a s time ste bili upoznati prilikom zaključenja narudžbe i dali ste suglasnost da se predmetna roba naruči za vas.
5. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
6. Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
7. predmet ugovora ako je predmetnoj robi rađena bilo kakva montaža ili demontaža a koja nije prethodno bila odobrena od strane Prodavatelja.

 

IV UVJETI POVRATA – UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Slijedom navedenog preporuka je:
-dobro pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internetskoj stranici Orešković B.K. d.o.o. prilikom izbora proizvoda,
– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u Orešković B.K. d.o.o., jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu kako ne biste oštetili proizvod, jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogrebotina proizvoda što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Orešković B.K. d.o.o. i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.
– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Orešković B.K. d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

 

V. OPĆI JAMSTVENI UVJETI

Orešković B.K. d.o.o. obavezuje se isporučiti robu u adekvatnoj ambalaži.
Dakako prema sadašnjem stanju tehnologije obje strane su svjesne da nije moguće garantirati 100% ispravnost komponenata.
Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je uz neispravnu komponentu priložiti sav potreban pribor koji se nalazi s robom, kao njen pripadni dio, dobiven pri kupovini te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samog proizvoda.
Neispravnost od strane servisa tvrtke Orešković B.K. d.o.o., opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač unose se u za to predviđeni obrazac koji je dužan osigurati servis Orešković B.K. d.o.o.
Zamjena dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije nepropisno zapakirane ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete od strane Orešković B.K. d.o.o. već će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku. Ukoliko se prema proizvodu ne odnosite kao vlasnik a njime niste zadovoljni moguće ga je vratiti ili zamijeniti u roku 5 radnih dana prolazeći proceduru namijenjenu za takve postupke. Iz povrata su isključeni svi proizvod naručeni samo na vaš zahtjev iz – pogledati : PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU, točka 4), proizvodi koje nije moguće dovesti u prvobitno stanje te proizvodi koji su od dana kupovine znatno promijenili cijenu . Poklonjeni artikli dobiveni u Orešković B.K. d.o.o. nemaju jamstvo.
Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem odnosno ako nisu ugrađeni u ugovornom servisu. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na vozilo koji nisu propisani uputstvom za uporabu, te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja, te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.
U slučaju nepotpune jamstvene prijave ili artikla prijavljenog na jamstvo koji nije kupljen u prostorijama Orešković B.K. d.o.o. , servis Orešković B.K. d.o.o. zaračunava radne sate utrošene na rješavanje zadanog naloga od strane kupca a nakon što kupac da suglasnost o trošku popravka. Cjenik usluga Orešković B.K. d.o.o. servisa možete pogledati na našoj web stranici ili zatražiti u našoj prodaji i servisu. U slučaju da je riječ o kompletnom alternatoru ili elektropokretaču kupljenom u Orešković B.K. d.o.o., tvrtka je dužna locirati i otkloniti sve kvarove vezane uz isto. U slučaju kupnje komponenata za popravak alternatora ili elektropokretača tvrtka Orešković B.K. d.o.o. nije odgovorna za slučaj ako kupljene komponente prouzroče druge kvarove na vozilu a kao posljedica nestručne montaže na alternator ili elektropokretač. Međusobna kompatibilnost komponenata nije predmet jamstva, ako sve nisu kupljene i sastavljane u prostoru Orešković B.K. d.o.o.
U slučaju da su sve komponente kupljene i sastavljane u Orešković B.K. d.o.o., a dolazi do određenih nekompatibilnosti, Orešković B.K. d.o.o. će u dogovoru s kupcem pronaći rješenje za nastalu situaciju. Orešković B.K. d.o.o. se obvezuje da će jamstvo za robu kupljeno u trgovini Orešković B.K. d.o.o. riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Ukoliko dolazi do zamjene proizvoda, kupac dobiva i novo jamstvo s novim proizvodom.
Orešković B.K. d.o.o. servis naplaćuje usluge servisa isključivo na zahtjev kupca i za sve artikle koja nemaju jamstvo u Orešković B.K. d.o.o.
Prava iz jamstva ne utječu na ostala prava koja kupcu pripadaju po drugim pravnim osnovama.
Za proizvode koje kupci ne podignu, Orešković B.K. d.o.o. odgovara 30 dana. Nakon isteka 30 dana, Orešković B.K. d.o.o. zadržava pravo naplate ležarine u iznosu od 10 kn + PDV po danu čuvanja nepreuzetog proizvoda. Nakon 60 dana proizvod prelazi u vlasništvo Orešković B.K. d.o.o.
Kupac se potpisom na račun ( ili potpisom na preuzimanje pošiljke od strane dostavne službe) slaže s uvjetima kupovine u Orešković B.K. d.o.o.
Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:
-transportom nakon isporuke.
-nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem.
-neprimjerenom radnom okolinom.
-neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma).
-zbog ishabanosti samog artikla ( vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja itd. ).
-ako su skinute naljepnice s artikla ( naziv ili kataloški broj, ).
-ukoliko Orešković B.K. d.o.o. utvrdi da je artikl korišten preko njegovih mogućnosti .
-ako su vršene izmjene na artiklu tj stavljane zamjenske komponente na proizvod i on je time promijenio tehničke karakteristike.
-Ugradnjom ili montažom komponente od strane neovlaštene osobe
-Uz komponente ne dolaze uputstva na hrvatskom jeziku pošto su namijenjene za ugradnju isključivo od strane ovlaštene osobe
JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA PRODANU ROBU

 

VI. PODNOŠENJE PRIGOVORA

Za sve prigovore i upite u svezi proizvoda i usluga možete nam se obratiti e-mailom na adresu: info@oreskovic-bk.hr ili poštom : Orešković B.K. d.o.o., Dr. Luje Naletilića 90c, 10020 Zagreb, odnosno telefonom na broj 01 3647867.

 

VII. IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.