A/C Kompresori

Klima je dio sustava komfora (nekada u prošlosti je pripadala u domenu luksuza). Danas je važan dio faktora sigurnosti. Važan dio tog sustava je kompresor koji je zapravo pokretan motorom i u isto vrijeme tlači rashladni plin. Kako se plin stlači, tako mu rastu temperatura i tlak te se tako stlačeni plin mora dovesti do hladnjaka, odnosno kondenzatora. Ondje se događa hlađenje plina na temperaturu okoline. Ovako se dobije stlačeni, ali i ohlađeni plin koji se sada ekspandira, odnosno širi, zbog čega mu temperatura dodatno opada. Ovakav plin preko izmjenjivača topline hladi zrak koji se nalazi u okolini te ovako ohlađen zrak ulazi u kabinu, a sve to mi osjećamo kao ugodno hlađenje. Dakle, iz cijelog ovog principa hlađenja klima uređajem možemo zaključiti kako je kompresor glavni dio i ako on dobro ne radi, ni hlađenje nije učinkovito.