Elektropokretač

Elektropokretač (germ; anlasser), jedan od suštinskih dijelova pogonskog sklopa u autu, u biti je običan istosmjerni motor (pretvara električnu enegiju u mehaničku), koji služi za pokretanje motora s unutarnjim sagorijevanjem, bez obzira radi li se o benzinskom ili dizelskom motoru. Njegova je funkcija isključivo pokretanje, i u tom se smislu, unatoč razvoju autoindustrije, konstrukcijski se zapravo malo promjenio (težina, snaga i dizajn) no nikad nije doživio bitniju promijenu, još od doba kad je prvi put ugrađen u serijski automobil (1912. u Cadillac).

Budući da je građen samo da pokreće motor, oduvijek je projektiran tako da izdrži tek kratkotrajna opterećenja, ali ne i dužu konstantnu vrtnju. Za njega nije predviđeno nikakvo hlađenje, pa problem zna nastati u situacijama kad auto iz nekog razloga neće upaliti, pa vozač krene forsirati paljenje.