Alternatori

Alternator je električni generator koji strujom opskrbljuje sve električne uređaje automobila i puni akumulator. Generator je „mala elektrana“ koju pokreće motor; kad motor ne radi, električnu energiju daje akumulator. Električni generator može biti dinamo – generator istosmjerne struje ili alternator – generator izmjenične struje. Danas većina automobila ima generatore izmjenične struje, dakle alternatore; oni su jači i već pri najmanjem broju okreta daju dovoljno struje za punjenje akumulatora.

U najnovijim vozilima ugrađeni su vozila koja objedinjuju alternator i elektopokretač u jednome.

Budući da je za punjenje akumulatora potrebna istosmjerna struja, svi alternatori u biti su izmejenični generatori no imaju ugrađen ipravljački most ( nosač dioda) koji pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu.